ตกลง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ สังกัดกรมพลศึกษา ครั้งที่ 2/2563
16 ก.ย. 2563
41
  • LINE

วันที่ 16 กันยายน 2563

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ สังกัดกรมพลศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ เพื่อให้การพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคล เพื่อยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคล มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่มีความเหมาะสมเป็นระบบและมีมาตรฐานที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาเข้าร่วมประชุม

 

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...