ตกลง
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ถึงภารกิจของสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกรมพลศึกษา
17 ก.ย. 2563
22
  • LINE

วันที่ 17 กันยายน 2563

เวลา 10.00น. 

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษามอบหมายให้ นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ถึงภารกิจของสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกรมพลศึกษา ในเรื่องอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่พลศึกษาทั่วประเทศ

 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา

สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...