ตกลง
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการพูดตรงประเด็น ตอน"สุขภาพแข็งแรง สร้างได้ด้วยตัวเราเอง"
17 ก.ย. 2563
89
  • LINE

วันที่ 17 กันยายน 2563

เวลา 16.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการพูดตรงประเด็น ตอน"สุขภาพแข็งแรง สร้างได้ด้วยตัวเราเอง" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจของกรมพลศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องได้กลายเป็นวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี โดยจะออกอากาศในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา22.30-23.00 น.ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

 

ณ สตูดิโอ 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการพูดตรงประเด็น
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการพูดตรงประเด็น
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการพูดตรงประเด็น
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการพูดตรงประเด็น
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการพูดตรงประเด็น
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการพูดตรงประเด็น
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการพูดตรงประเด็น
Loading...