ตกลง
ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
28 ก.ย. 2563
68
  • LINE

วันที่ 28 กันยายน 2563

เวลา 14.00 น.

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้กิจกรรมนันทนาการให้เป็นวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสุขทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์  นอกจากนั้น ยังส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษา และ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย คอยสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

 

ณ สนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

ดร.ประพันไพรอังกูรรองอธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.ประพันไพรอังกูรรองอธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.ประพันไพรอังกูรรองอธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.ประพันไพรอังกูรรองอธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.ประพันไพรอังกูรรองอธิบดีกรมพลศึกษา
Loading...