ตกลง
พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
29 ก.ย. 2563
84
  • LINE

วันที่ 29 กันยายน 2563

เวลา 10.00น.

   

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

 สำหรับผลรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญวิทย์ บุญเกิด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุกัญญา แนวพิลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเจติยา มิงสะเมาะ

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายโชติวัฒน์ วิจิตรเลขการ

รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวณิชารีย์ หางาม

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
Loading...