ตกลง
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ประจำปี 2563
29 ก.ย. 2563
44
  • LINE

วันที่ 29 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น.

กรมพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดปัตตานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ประจำปี 2563 

โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ ข้าราชการกรมพลศึกษาร่วมเชิญถ้วยพระราชทาน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา

กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา จัดขึ้นเพื่อสนองต่อพระราชประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความสามัคคี ความรักชาติ และความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จิตใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการและการแข่งกีฬาร่วมกัน ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ซึ่งประกอบด้วย หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 6 จังหวัดปัตตานี หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5, 12 จังหวัดนราธิวาส และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7, 9, 10, 11 จังหวัดยะลา ทั้งนี้ได้กำหนดให้ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลัดเปลี่ยนกัน เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ซึ่งในปีนี้ จังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพ 

กิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านร่วมด้วย กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล (ชาย) แชร์บอล (หญิง) และเปตอง (ชาย,หญิง) ส่วนกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ (ทีมผสม) วิ่งผลัดตีลูกล้อ (ทีมผสม) กระโดดเชือก (ทีมผสม)

ในปีนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม400คน ซึ่งในปีนี้หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 6 จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ชนะเลิศคะแนนรวม และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน จารึกอักษรย่อพระนาม จ.ภ.ไปครอง ปิดการแข่งขันฯ เมื่อเวลา16.00น.

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
Loading...