ตกลง
ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านโภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1/2563
6 ม.ค. 2563
179
  • LINE

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. 

 

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านโภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุม 

 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านโภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านโภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านโภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านโภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านโภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านโภชนาการเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...