ตกลง
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
10 ม.ค. 2563
160
  • LINE

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2563 และขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษาด้วยดีเสมอมา

 

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 , สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี, สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส , สถานีโทรทัศน์ PPTV HD , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย (NBT2HD) กรมประชาสัมพันธ์ , สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี

ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
ขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...