ตกลง
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด “อุดรธานีเกมส์”
10 ม.ค. 2563
421
  • LINE

       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พันเอก วโรดม ปุณยานันต์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 สำรวจพื้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมประชุม


     ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กับคณะสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ มีวาระสำคัญคือ การเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยในส่วนของการเตรียมการรับผู้แทนพระองค์นั้น มีความพร้อมในทุกๆฝ่ายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยานพาหนะและการขนส่ง ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายดำเนินพิธีการในพิธีเปิด จะเหลือเพียงแค่การปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่บางส่วนของสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งคาดว่าจะเสร็จทันพิธีเปิดการแข่งขันอย่างแน่นอน


     สำหรับความพร้อมของการรับเป็นเจ้าภาพของจังหวัดอุดรธานีนั้น โดยภาพรวมมีความพร้อมทุกด้านแล้ว เหลือเพียงการติดตั้งอุปกรณ์เทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาเพิ่มเติมที่ใช้ในการแข่งขันเท่านั้น ส่วนด้านอื่นๆ ทั้งด้านยานพาหนะ ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมรถไว้กว่า 20 คัน สำหรับเจ้าหน้าที่ นักกีฬา และผู้ตัดสิน ที่จะใช้เดินทางไปยังสนามกีฬาต่างๆ และด้านความพร้อมของสถานที่พักนักกีฬา เจ้าภาพได้ขอความร่วมมือไปยังศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอใช้สถานที่ของโรงเรียนต่างๆ รวมถึงค่ายทหารและหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นที่พักนักกีฬาจากทั้ง 10 เขตการแข่งขัน

 
     ทั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะร่วมกับจังหวัดอุดรธานี แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีนายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลง

 
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
กองพระราชพิธีสำรวจความพร้อมสังเวียนเปิด
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...