ตกลง
‘พุทธิพงศ์’ จอมพลังขอนแก่นเหมา 3 ทองยกเหล็ก “อุดรธานีเกมส์”
23 ม.ค. 2563
74
  • LINE

 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี ยกน้ำหนัก โรงยิมวอลเลย์บอล ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ชิง 12 เหรียญทอง น้ำหนัก 49 กก. ชาย พุทธิพงศ์ ลำพา เขต 4 ขอนแก่น โชว์ความแข็งแกร่งเหมา 3 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติทั้ง 3 รายการ สแนทช์ ทอง พุทธิพงศ์ ลำพา เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 82 กก., เงิน อานนท์ ยอดขุนทด เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 81  กก., ทองแดง สัณหณัฐ ภูมิไชยา เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 75กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค ทอง พุทธิพงศ์ ลำพา เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 102 กก., เงิน สัณหณัฐ ภูมิไชยา เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 93 กก., ทองแดง ปัฐษพงษ์ ทองสุก เขต. 10 กทม. สถิติ 92 กก., น้ำหนักรวม ทอง พุทธิพงศ์ ลำพา เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 184 กก., เงิน สัณหณัฐ ภูมิไชยา เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 168 กก., ทองแดง ปัฐษพงษ์ ทองสุก เขต. 10 กทม. สถิติ 166 กก., น้ำหนัก 40 ก.ก. หญิง สแนทช์ ทอง กุลสตรี กัลยา เขต 1 อ่างทอง สถิติ 55 ก.ก.เงิน ณัฐชา แก้วน้อย เขต 2 ชลบุรี สถิติ 51 ก.ก.ทองแดง ฐิตาพร ตีกา เขต10 กทม. สถิติ 49 ก.ก.คลีนแอนดเจิร์ค ทอง กุลสตรี กัลยา เขต 1 อ่างทอง สถิติ 67 ก.ก.เงิน ฐิตาพร ตีกา เขต10 กทม. สถิติ 62 ก.ก.ทองแดง ณัฐชา แก้วน้อย เขต 2 ชลบุรี สถิติ 61 ก.ก.น้ำหนักรวม ทอง กุลสตรี กัลยา เขต 1 อ่างทอง สถิติ 122 ก.ก.เงิน ณัฐชา แก้วน้อย เขต 2 ชลบุรี สถิติ 112 ก.ก.ทองแดง ฐิตาพร ตีกา เขต10 กทม. สถิติ 111 ก.ก.

ส่วนผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆ มีดังนี้ ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง มาราธอน 5,000 ม. ชาย ทอง ทัญชรันย์ ประพัฒน์โพธิ์ เขต 5 เชียงใหม่ เวลา 1.08.15.48 ชม., เงิน นายภคิน บัวเขียว เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 1.08.15.71 ชม., ทองแดง จีนัทธ์ ลิ้มเศรษฐานุวัต เขต 1 นนทบุรี เวลา 1.08.26.49 ชม., ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย ทอง พรีพัฒน์ พันธุ์ดี เขต 10 กทม. เวลา 4.08.84 น.เงิน ต้นน้ำ กันตีมูล เขต 5 เชียงใหม่ เวลา 4.11.71น.,ทองแดง ธาดา เอ้สมนึก เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 4.17.87 น.ฟรีสไตล์ 400 ม. หญิง ทอง จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส เขต 10 กทม. เวลา 4.23.61 น.เงิน ภราดา พรมตวง เขต 10 กทม. เวลา 4.38.77 น.ทองแดง สิเนห์อานิญช์ โชติวัฒธนาเดชา เขต 3 อุบลราชธานี เวลา 4.39.36 น.ผีเสื้อ 100 ม. ชาย ทอง ดุลยวัต แก้วศรียงค์ เขต 7 สุพรรณบุรี เวลา 56.34 วิ.เงิน อสโม ทองช่วง เขต 6 พิษณุโลก เวลา 58.54 วิ.ทองแดง สิรดนัย ยานู เขต 3 อุบลราชธานี เวลา 59.05 วิ., ผีเสื้อ 100 ม. หญิง ทอง ภราดา พรมดวง เขต 10 กทม. เวลา 1.05.19 น.เงิน ภัณฑิรา ศุภอมร เขต 10 กทม. เวลา 1.06.32 น.ทองแดง นันท์ลภัส ทาระบุตร เขต 3 อุบลราชธานี เวลา 1.06.72.,รรเชียง 50 ม. ชาย ทอง ปรีดิยาธร อบเชย เขต 10 กทม. เวลา 26.97 วิ., เงิน ปุญญพัฒน์ ตั้งศรีพงศ์ เขต 1 นนทบุรี เวลา 27.77 วิ., ทองแดง ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล เขต 5 เชียงใหม่ เวลา 28.70 วิ., กรรเชียง 50 ม. หญิง ทอง กมลลักษณ์ ตั้งนภากร เขต 10 กทม. เวลา 31.42 วิ.เงิน เฌอมาศ แก้วเจริญ เขต 10 กทม. เวลา 31.92 วิ.ทองแดง วรรณพร คงทน เขต 8กระบี่ เวลา 32.84 วิ.,

ยูโด ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย ทอง ธรรณทรณ์ สารพิมพ์ กับ ธนากิต ตันสันเทียะ เขต 4 มหาสารคามเงิน ทรงพล ยงสุขสกุล กับ ธนภัทร คำพันธ์ เขต 5 น่านทองแดง อุดมพงศ์ สุขเกษม กับ ธรรมนูญ เงาศรี เขต 3 ศรีสะเกษภูวนาถ แก้วพ่วง กับ ไพรัช น้อยนิ่ม เขต 7 สุพรรณบุรีประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน หญิง ทอง ศศิธร เทพศรี กับ พัชรินทร์ เทพศรี เขต 10 กทม.เงิน อุดมลักษณ์ นพมิตร กับ นาบาฮา วาราช เขต 9 ตรังทองแดง บัญทิตา บูญชู กับ ภัคจิรา รินฤทธิ์ เขต 1 นนทบุรีพิยาดา ภูมิเรศสุนทร กับ ศิริรัตน์ คุณลา เขต 3 ศรีสะเกษ

วูซู ชิง 2 เหรียญทอง ยุทธลีลาราชสีห์ ภาคพื้นโบราณ  ชาย ทอง เขต 10 กทม. 8.87 คะแนน,  เงิน เขต 2 สมุทรปราการ 8.70 คะแนน, ทองแดง เขต 7 สุพรรณบุรี 8.67 คะแนน หญิง ทอง เขต 7 สุพรรณบุรี 8.70 คะแนน, ,  เงิน เขต 2 สมุทรปราการ 8.50 คะแนน, ทองแดง เขต 10 กทม. 8.40 คะแนน

จักรยาน ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล 10 ก.ม. หญิง ทอง พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก เขต 10 กทม. เวลา 16.23 น.เงิน จิตราพร สายสิงห์ เขต 3 อำนาจเจริญ สถิติ 17.31 น.ทองแดง ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ เขต 10 กทม. สถิติ 17.38 น. ไทม์ไทรอัล 30 ก.ม. ชาย ทอง วิศวกร แก้วทอง เขต 10 กทม. สถิติ 42.00 น.เงิน ภราดร สุระมณี เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 43.30น.ทองแดง กิตติกร ธีรวัฒนสาร เขต 10 กทม. สถิติ 43.42 น.

วู้ดบอล ชิง 2 เหรียญทอง ประเภทบุคคล นับประตู หญิง ทอง วรัญญา คำศรี เขต 4 หนองคายเงิน ปกิตา ทวยเจริญ เขต 8 สุราษฎร์ธานีทองแดง สุชานุช เฉื่อยกลาง เขต 2 ระยอง และ ณัฏฐ์ชญา แป้นศิริ เขต 1 ชัยนาทประเภทบุคคลชาย ทอง เจษฎา จีนเกิด เขต 10 กทม.เงิน วิชญภาส น้อยเกิด เขต 6 กำแพงเพชรทองแดง อานุภาพ สาจันทร์ เขต 1ชัยนาท และ อริญชัย สุกใส เขต 7 กาญจนบุรี

‘พุทธิพงศ์’จอมพลังขอนแก่นเหมา
‘พุทธิพงศ์’จอมพลังขอนแก่นเหมา
‘พุทธิพงศ์’จอมพลังขอนแก่นเหมา
‘พุทธิพงศ์’จอมพลังขอนแก่นเหมา
Loading...