ตกลง
การประกวด"ต้นแบบการบริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปีการ 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
2 ก.พ. 2563
357
  • LINE

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล ในการประกวด"ต้นแบบการบริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปีการ 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ นายอภิกฤช บัวขาว เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา

สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อผุด ทีม A พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนธนินทรวิทยา ทีม A รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง และโรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี รับทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท

รางวัลขวัญใจมหาชน โรงเรียนธนินทรวิทยา ทีม B รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

การประกวดต้นแบบการบริหารกายหน้าเสาธง
การประกวดต้นแบบการบริหารกายหน้าเสาธง
การประกวดต้นแบบการบริหารกายหน้าเสาธง
การประกวดต้นแบบการบริหารกายหน้าเสาธง
การประกวดต้นแบบการบริหารกายหน้าเสาธง
การประกวดต้นแบบการบริหารกายหน้าเสาธง
การประกวดต้นแบบการบริหารกายหน้าเสาธง
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...