ตกลง
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
3 ก.พ. 2563
258
  • LINE

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมระหว่างกรมพลศึกษา กับ สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งการทำความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ในอนาคตอาจจะนำเข้าบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ที่กรุงเทพมหานคร จะเป็นเจ้าภาพต่อจากอุดรธานีได้ทัน ต่อจากนั้นก็อาจจะนำเข้าหารือกับทางสมาคมฯ เกี่ยวกับการวางแผนในกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ รวมถึงการจัดอบรบผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินต่อไปในอนาคต

ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
Loading...