ตกลง
ประชุมรายงานการเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการแล้ว ระหว่างดำเนินการ และกำลังจะดำเนินการ ในทุกโครงการ
5 ก.พ. 2563
154
  • LINE

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม รายงานการเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการแล้ว ระหว่างดำเนินการ และกำลังจะดำเนินการ ในทุกโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาเข้าร่วมการประชุม

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมรายงานการเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการแล้ว
ประชุมรายงานการเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการแล้ว
ประชุมรายงานการเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการแล้ว
ประชุมรายงานการเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการแล้ว
ประชุมรายงานการเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการแล้ว
ประชุมรายงานการเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการแล้ว
Loading...