ตกลง
ประชุมผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563
6 ก.พ. 2563
168
  • LINE

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เวลา 13.30 น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา 

นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของกรมพลศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ เร่งด่วนซึ่ง นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำชับว่า ขอให้ทุกหน่วยงาน  

ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมมาตรการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยทุกส่วนราชการกรมพลศึกษา ต้องมีการควบคุม ตามกลุ่มดังนี้

-กลุ่มบุคลากรภายในหน่วยงาน

-กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ฯลฯ

-กลุ่มผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน เครือข่ายในหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

 

ณ ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี

ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...