ตกลง
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
12 ก.พ. 2563
243
  • LINE

             เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย กรมพลศึกษา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR ) ” โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา และผู้เข้าร่วมการอบรบ จำนวน 110 คน

            สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR )” เพื่อให้รู้วิธีการรักษา ป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยตนเอง รวมถึงหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้นได้อย่างทันท่วงที โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรที่เป็นครู อาจารย์ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 110 คน

            สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมให้ความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งรูปแบบการอบรมฯครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการทำCPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้ในเมื่อเจอสถานการณ์จริง

            นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “การอบรบการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ ถือเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก เพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่า เราจะเจอผู้ประสบเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลาใด โดยเฉพาะผู้ที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายหนักเกินไป เพราะมีความเสี่ยงต่อการที่หัวใจหยุดเต้นค่อนข้างสูง ดังนั้นการฝึกปฏิบัติในทุกๆขั้นตอน ล้วนแล้วแต่เป็นการจำลองเหตุการณ์จริง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลองฝึกกัน ซึ่งผมหวังว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมกับเราไปแล้ว จะนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติยามเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที ”

กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...