ตกลง
ส.ค.ส พระราชทาน
12 ก.พ. 2563
164
  • LINE

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.ปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมีผู้แทนพระองค์นำมามอบให้ นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมพลศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป  ณ ห้องรับรองกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ส.ค.ส พระราชทาน
ส.ค.ส พระราชทาน
ส.ค.ส พระราชทาน
ส.ค.ส พระราชทาน
ส.ค.ส พระราชทาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...