ตกลง
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 “บัวแดงเกมส์” ณ จังหวัดอุดรธานี
12 ก.พ. 2563
67
  • LINE

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 15.30 น.

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 “บัวแดงเกมส์” ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2563 โดยมีตัวแทนจากสมาคมต่างๆเข้าร่วมประชุมดังนี้ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการผู้ค้าฉลาก (ประเทศไทย), สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สนามกีฬาแห่งชาติ

ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
Loading...