ตกลง
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวยั่งยืน
13 ก.พ. 2563
78
  • LINE

วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. 

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน "การประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวยั่งยืน" พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ภาครัฐและภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา นำคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา เข้าร่วมการประชุม 

 

ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...