ตกลง
การประชุม"รวมน้ำใจคนกีฬา สู่พี่น้องชาวจีน"
17 ก.พ. 2563
106
  • LINE

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุม"รวมน้ำใจคนกีฬา สู่พี่น้องชาวจีน" ซึ่งกรมพลศึกษา ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการท่องเที่ยและกีฬา ให้จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ซึ่งปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Covid-19 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เรียนเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุม

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

การประชุมรวมน้ำใจคนกีฬา สู่พี่น้องชาวจีน
การประชุมรวมน้ำใจคนกีฬา สู่พี่น้องชาวจีน
การประชุมรวมน้ำใจคนกีฬา สู่พี่น้องชาวจีน
การประชุมรวมน้ำใจคนกีฬา สู่พี่น้องชาวจีน
การประชุมรวมน้ำใจคนกีฬา สู่พี่น้องชาวจีน
การประชุมรวมน้ำใจคนกีฬา สู่พี่น้องชาวจีน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...