ตกลง
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห้วยม้า ตำบลห้วยม้า และ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสอง จ.แพร่
21 ก.พ. 2563
122
  • LINE

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห้วยม้า ตำบลห้วยม้า และ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสอง จ.แพร่ โดยมีวาระสำคัญอยู่ที่การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตามที่จังหวัดแพร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาห้วยม้า ตำบลห้วยม้า และ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสอง เพื่อใช้เป็นสนามออกกำลังกายและสนามแข่งขันฟุตบอล โดยกรมพลศึกษาเป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายใน จ.แพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค

 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า และ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสอง จ.แพร่

ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห้วยม้า
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห้วยม้า
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห้วยม้า
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห้วยม้า
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห้วยม้า
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห้วยม้า
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห้วยม้า
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...