ตกลง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
22 ต.ค. 2563
82
  • LINE

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

เวลา 14.00 น.

 

    ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ ด้านกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยความร่วมมือกันในเรื่องของวิชาการ บุคลากร สถานที่และด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนากีฬาว่ายน้ำของประเทศไทย   ให้ประสบความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยมี ดร.นิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา  และคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาพร้อมด้วยนายธนาวิชญ์  โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีลงนาม 

 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...