ตกลง
กรมพลศึกษาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาแนวทางการบรรจุกีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และการบรรจุให้มีการเรียนการสอน
4 มี.ค. 2564
62
  • LINE

วันที่ 4 มีนาคม.64

เวลา 10.00 น.

 

     ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาแนวทางการบรรจุกีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และการบรรจุให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติกในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม

 

ณ ห้องประชุมกรรมมาธิการ หมายเลข 307 อาคารรัฐสภา

กรมพลศึกษาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา
กรมพลศึกษาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา
กรมพลศึกษาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา
กรมพลศึกษาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...