ตกลง
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 2 จ.นครสวรรค์
4 มี.ค. 2564
92
  • LINE

   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะวิทยากรและแขกผู้เกียรติร่วมในพิธี

   กรมพลศึกษาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬา และ ผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น 

   สำหรับการอบรมครั้งนี้  มีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จาก 15 อำเภอได้แก่ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอชุมแสง อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมตาบง อำเภอท่าตะโก อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาลีอำเภอเมืองนครสวรรค์ และอำเภอหนองบัว รวมทั้งสิ้น 200 คน

กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...