ตกลง
พิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564
5 มี.ค. 2564
51
  • LINE

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เวลา 15.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

   กรมพลศึกษา โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้จัดการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น

   สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 225 คน จาก จาก 15 อำเภอได้แก่ อำเภอเก้าเลี้ยว  อำเภอชุมแสง อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมตาบง อำเภอท่าตะโก อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาลี อำเภอเมืองนครสวรรค์ และอำเภอหนองบัว ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนการพลศึกษาและการกีฬาของประชาชนต่อไป

 

พิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...