ตกลง
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
6 มี.ค. 2564
97
  • LINE

"กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน"

 

   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษา ร่วมทำกิจกรรม “ข้าราชการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายุคใหม่ ใส่ใจความสะอาด ปลอดภัย สไตล์ New Normal” เพื่อเป็นกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อันเป็นการส่งเสริมความเป็นจิตอาสา สร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความสามัคคี การเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และเป็นการสานสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal ให้แก่สังคม ทำให้พื้นที่สาธารณะมีสุขอนามัยที่ดี เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19  ภายใต้ยุค  New Normal

 สำหรับกิจกรรม เป็นการทำความพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ สนามกีฬาแห่งชาติ พื้นที่บนสกายวอร์คสยามสแควร์บริเวณสี่แยกปทุมวัน และพื้นที่บาทวิถีตั้งแต่หน้าสยามเซ็นเตอร์จนถึงวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร รวมถึงสวนป่าศาลาพระราชศรัทธา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

#กรมพลศึกษา

#กิจกรรมจิตอาสา

#วันข้าราชการพลเรือน

กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...