ตกลง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอะเกะผู้สูงอายุ และกิจกรรมการประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2564 "ทุ้งฟ้าเกมส์"
14 ก.ค. 2564
371
133
  • LINE
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...