ตกลง
รอบคัดเลือกการประกวด “บริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)
15 ก.ค. 2564
330
  • LINE

วันที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานการตัดสิน รอบคัดเลือกการประกวด “บริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีโอกาสออกกำลังกาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกฝนการออกกำลังกายได้เข้าร่วมการประกวด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย

ซึ่งในรอบคัดเลือกมีโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศส่งคลิปร่วมประกวด 129 โรงเรียน โดยจะมีการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 2-3 ส.ค. 64  

รอบคัดเลือกการประกวด
รอบคัดเลือกการประกวด
รอบคัดเลือกการประกวด
รอบคัดเลือกการประกวด
รอบคัดเลือกการประกวด
รอบคัดเลือกการประกวด
รอบคัดเลือกการประกวด
รอบคัดเลือกการประกวด
รอบคัดเลือกการประกวด
รอบคัดเลือกการประกวด
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...