ตกลง
รับมอบถุงพลังใจ เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และภาพวาดฝีพระหัตถ์ จากผู้แทนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19
21 ก.ค. 2564
302
  • LINE

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 14.00 น.

    ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นพ.ดนัย มโนรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับมอบถุงพลังใจ เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน และภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผู้แทนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 เพื่อส่งมอบให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข อาคารกีฬานิมิบุตร 

ณ หน่วยสนับสนุนศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข

รับมอบถุงพลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน
รับมอบถุงพลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน
รับมอบถุงพลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน
รับมอบถุงพลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน
รับมอบถุงพลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน
รับมอบถุงพลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน
รับมอบถุงพลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน
รับมอบถุงพลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...