ตกลง
"กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก "
20 ก.ย. 2564
107
  • LINE

"กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก "

 

วันที่ 20 กันยายน 2564

เวลา 09.30 น.

 

      นาย พิศิษฐ์ กิตบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2564 โดยมี นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นเกียรติ

 

   กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬา และ ผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย  รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

   สำหรับการอบรมครั้งนี้  มีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จาก 9 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก   อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอวัดโบสถ์  อำเภอพรหมพิราม  อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง อำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน 

 

ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...