ตกลง
"อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค ออนไลน์ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564"
21 ก.ย. 2564
99
  • LINE

"อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค ออนไลน์ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564"

 

วันที่ 21 กันยายน 2564

เวลา 15.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค ออนไลน์ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี (ชาย หญิง)  โดยมี นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว  รองอธิบดีกรมพลศึกษา และคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

ณ สนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

 

    กรมพลศึกษา โดยสำนักการกีฬา ได้ดำเนินจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพของนักเรียนและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ให้ความรู้ทางด้านกีฬาอย่างถูกต้องแก่นักเรียนและเยาวชนด้วยการออกกำลังกาย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคฯ สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา จึงได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสแต็ค กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2564 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 68 คน จากสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง 

 

   สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้

รุ่น 18 ปี ชาย

ชนะเลิศ วรโชติ  บุญขวัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล   

รองชนะเลิศ ทีปกรณ์  ปักเข็ม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รุ่น 18 ปี หญิง

ชนะเลิศ ณปภา  บุญวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 

รองชนะเลิศ อรุณลักษณ์  เสริมเตชะถาวร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รุ่น 16 ปี ชาย 

ชนะเลิศ เกียรติรัชต์  ภวัฒน์จิระโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รองชนะเลิศ ณฐกร  ศิลปดิษฐ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

อันดับที่ 3 ธนดล  แซ่เตียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

รุ่น 16 ปี หญิง  

ชนะเลิศ พัทธนนันท์  สินวิวัฒนกุล โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2  

รองชนะเลิศ ศรัณพร  ทองปรุง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

อันดับที่ 3 ชนัญญ์พร  จันทะวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รุ่น 14 ปี ชาย

ชนะเลิศ อชิระ  โฆษิตวิวัฒน โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

รองชนะเลิศ สรนนทน์  ธนากิจวิสิฐสุ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

อันดับที่ 3 ภูมิพัฒน์  จีรังกูร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รุ่น 14 ปี หญิง

ชนะเลิศ ปัณชญา  ยุทธหาญ โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 

รองชนะเลิศ อาทิมา  โกสินทร์ โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

อันดับที่ 3 มัฒฑณิฎาศ์  หัตตะโสภา โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

รุ่น 12 ปี ชาย

ชนะเลิศ อภิสรรค์  โอภาษณ์วีระกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

รองชนะเลิศ อาทิรทัชร  โกสินทร์ โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 

อันดับที่ 3 ภูมิปภัสส์  ศรีวิเชียรรักษ์ โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ)   

รุ่น 12 ปี หญิง  

ชนะเลิศ ณัชชา  ปิ่นกุล โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

รองชนะเลิศ พิชญาสินี  ศรีวิเชียรรักษ์ โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 

อันดับที่ 3 พิชญธิดา  สมศรี โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
อธิบดีกรมพลศึกษามอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...