ตกลง
"กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ขอเชิญชวนประชาชนที่รักการวิ่งร่วมกิจกรรม park run anywhere"
21 ก.ย. 2564
106
  • LINE

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ขอเชิญชวนประชาชนที่รักการวิ่งร่วมกิจกรรม park run anywhere

โดยเป็นการวิ่งทุกวันพุธ ระยะทาง 5k เวลา 17.00-21.00 น. เมื่อวิ่งสะสมครบ 25 ครั้งจะได้รับเสื้อเสื้อวินัย 25  พร้อมจัดส่งถึงบ้านฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายะเอียดได้ที่www.parkrunthailand.com

กรมพลศึกษาร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง
กรมพลศึกษาร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง
กรมพลศึกษาร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง
กรมพลศึกษาร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง
กรมพลศึกษาร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง
กรมพลศึกษาร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...