ตกลง
"กรมพลศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย(อสก.) 4 ภาค"
23 ก.ย. 2564
117
  • LINE

"กรมพลศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย(อสก.) 4 ภาค"

 

วันที่ 23 กันยายน 2564

เวลา10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงาน 4 ภาค ผ่านระบบออนไลน์ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย(อสก.) ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2564 โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พร้อมด้วยคณะวิทยากรร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

 

 

  กรมพลศึกษาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงาน 4 ภาค ผ่านระบบออนไลน์ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย(อสก.) ประจำปีงบประมาณ2564 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมพลศึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น รวมทั้งนโยบายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการบูรณาการของอาสาสมัครกีฬาร่วมกับงานด้านการท่องเที่ยว โดยมีวิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว การกีฬาแห่งประเทศไทย ตำรวจท่องเที่ยว และกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า"การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมหารือกันระหว่างพี่น้องอาสาสมัครกีฬาและ ผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ที่ผ่านการอบรม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ในการส่งเสริมในด้านสุขภาพพลานามัย ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ล่ะท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในแต่ล่ะชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการและยังเป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนดำเนินงานในปีงบประมาณต่อๆไป  

   ทั้งนี้ในอนาคตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีแผนงานการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะให้อาสาสมัครกีฬานั้นทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครกีฬาและท่องเที่ยวควบคู่กัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แต่ล่ะชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวและยังป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง"

กรมพลศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน
กรมพลศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน
กรมพลศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน
กรมพลศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน
กรมพลศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...