ตกลง
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการสำรวจการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16 ก.พ. 2564
863
  • LINE

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 13.30 น. 

 

   นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการสำรวจการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการระหว่างกรมพลศึกษากับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...