ตกลง
พิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
19 ก.พ. 2564
1.1K
  • LINE

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 15.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีโดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน 

   สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้ผ่านเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 215 คน จาก 18 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอดอยหลวง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการพลศึกษาและการกีฬาของประชาชนต่อไป

 

ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

พิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
Loading...