ตกลง
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อ “ความปกติใหม่ในกีฬาสมรรถนะสูงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอนาคตของการกีฬาในภูมิภาคเอเชีย
22 ก.พ. 2564
787
  • LINE

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 12.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนของไทย เข้าร่วมการประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อ “ความปกติใหม่ในกีฬาสมรรถนะสูงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอนาคตของการกีฬาในภูมิภาคเอเชีย”ซึ่งจัดขึ้นโดย Japan Sport Council ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

1.แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ

2.ร่วมหารือประเด็นความท้าทายและโอกาสภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

3.เสริมสร้างเครือข่ายโดยผ่านสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชียซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดและแบ่งปันข้อมูล เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนของการกีฬาในภูมิภาคเอเชีย

 

ณ ห้องประชุมสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา

ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
ประชุมสมาคมสถาบันกีฬาแห่งเอเชีย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...