ตกลง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
23 ก.พ. 2564
622
  • LINE

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พลศึกษาในการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยกรมพลศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา เป็นการพัฒนารูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนในการรายงาน รวมถึงสามารถรวบรวมสรุปผลงานในเชิงสถิติได้เป็นภาพรวมระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศได้ โดยมีผู้บริหารของกรมพลศึกษา, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และตัวแทนเจ้าหน้าที่พลศึกษา ร่วมประชุม

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา
Loading...