ตกลง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กรมพลศึกษา)
23 ก.พ. 2564
835
  • LINE

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนการประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กรมพลศึกษา) เพื่อรายงานแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของโครงการที่บรรจุในแผนตรวจราชการของผู้ตรวจฯ ได้แก่

 

-โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

-โครงการค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

-โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้

 

โดยมี นายอารัญ บุญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาเข้าร่วมการประชุม

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
ประชุมการตรวจราชการส่วนกลาง
Loading...