ตกลง
ประชุมปรึกษาหารือ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง กรมพลศึกษา กับ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสภาการสาธารณสุขชุมชน
23 ก.พ. 2564
595
  • LINE

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 น.

 

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง กรมพลศึกษา กับ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยมีนายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน

 

ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุมปรึกษาหารือ
ประชุมปรึกษาหารือ
ประชุมปรึกษาหารือ
ประชุมปรึกษาหารือ
ประชุมปรึกษาหารือ
Loading...