ตกลง
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาน ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25 ก.พ. 2564
1.03K
  • LINE

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 13.00 น.

 

   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาน ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมในพิธี

 

ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Loading...