ตกลง
"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง ระหว่าง กรมพลศึกษา กับ เทศบาลเมืองกันตัง เพื่อการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง"
18 ต.ค. 2564
129
  • LINE

"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง ระหว่าง กรมพลศึกษา กับ เทศบาลเมืองกันตัง เพื่อการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง"

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง ระหว่าง กรมพลศึกษา กับ เทศบาลเมืองกันตัง เพื่อการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้การส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลามัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และทำกิจกรรมนันทนาการ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อม นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา และนายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

ณ สนามกีฬาศรีกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...