ตกลง
"อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
19 ต.ค. 2564
186
  • LINE

"อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เวลา 09.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย  กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา  พร้อมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษากับศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 - 9 โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ เจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมประชุม

 

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...