ตกลง
"อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ครั้งที่ 2/2564"
19 ต.ค. 2564
137
  • LINE

"อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ครั้งที่ 2/2564"

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เวลา 14:30 น.

 

    ดร.นิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม

     สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาถึงข้อสังเกตและรับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม พ.ศ. 2555 ให้มีความสอดคล้องกลับประมวลกฏการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ขององค์กร ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA)

 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

#กรมพลศึกษา

อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...