ตกลง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 จังหวัดชลบุรี (2565)
24 มี.ค. 2565
422
177
  • LINE
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...