ตกลง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง บุคลากรสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
16 มิ.ย. 2565
77
  • LINE

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง บุคลากรสำนักเลขาธิการวุฒิสภา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง ของกรมพลศึกษา ที่จัดให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมองให้แก่บุคลากรสำนักเลขาธิการวุฒิสภาและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรรัฐสภา 

ซึ่งกรมพลศึกษาได้มอบหมายให้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดย ดร.วนิดา พันธ์สะอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มอบหมายผู้แทนสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประกอบด้วย นายสิรวิชญ์ ณิชาโชติสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และนายอัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมองให้แก่บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 7.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 403-404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...