ตกลง
ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 2 มหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน
16 มิ.ย. 2565
35
84
  • LINE
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...