ตกลง
"อธิบดีกรมพลศึกษา นำผู้เข้าอบรม อสก. รุ่นที่ 4 จ.สกลนคร ปลูกต้นไม้และออกกำลังกาย ภายใต้เเนวคิดกีฬาสีขาว"
16 มิ.ย. 2565
96
  • LINE

"อธิบดีกรมพลศึกษา นำผู้เข้าอบรม อสก. รุ่นที่ 4 จ.สกลนคร ปลูกต้นไม้และออกกำลังกาย ภายใต้เเนวคิดกีฬาสีขาว"

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

เวลา 06.30 น.

 

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา นำผู้เข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 4 จังหวัดสกลนคร ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค และทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น บริเวณสนามกีฬาตำบลบึงทวาย เพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้เเนวคิดกีฬาสีขาวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเป้าหมายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวสู่ความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายดลจินดา โมธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ,นายสุบรรณ ประคองใจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬาและผู้นำนันทนาการ กรมพลศึกษา และเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรม

 

ณ สนามกีฬาตำบลบึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

อธิบดีกรมพลศึกษานำผู้เข้าอบรมอสก.รุ่นที่
อธิบดีกรมพลศึกษานำผู้เข้าอบรมอสก.รุ่นที่
อธิบดีกรมพลศึกษานำผู้เข้าอบรมอสก.รุ่นที่
อธิบดีกรมพลศึกษานำผู้เข้าอบรมอสก.รุ่นที่
อธิบดีกรมพลศึกษานำผู้เข้าอบรมอสก.รุ่นที่
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...