ตกลง
"อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่"
23 มิ.ย. 2565
80
  • LINE

"อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่"

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00 น.

 

   นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท. สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่   เพื่อทดแทนอาคารกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหลังเก่า ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกำลังพลในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อันจะเป็นภาระกิจสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...