ตกลง
"อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมหารือ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ในการจัดทำ Application ออกกำลังกาย"
23 มิ.ย. 2565
58
  • LINE

 "อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมหารือ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ในการจัดทำ Application ออกกำลังกาย"

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เวลา 13.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมกันหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือจัดทำ โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) ระบบฐานข้อมูลการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย โดยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ (จพล.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา , ดร.ณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม, รศ.ดร. วีระกิตติ์  เสาร่ม  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุม

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมหารือม.กีฬาแห่งชาติ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมหารือม.กีฬาแห่งชาติ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมหารือม.กีฬาแห่งชาติ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมหารือม.กีฬาแห่งชาติ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมหารือม.กีฬาแห่งชาติ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมหารือม.กีฬาแห่งชาติ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...