ตกลง
มอบธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)ในเขตพื้นที่ ศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
24 มิ.ย. 2565
50
  • LINE

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชนกิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) เพื่อ ส่งเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่พลศึกษา ได้มีอุปกรณ์กีฬา ใช้เป็นเครื่องมือ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน เครือข่ายกีฬา ชมรมกีฬา และชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าถึง และมีอุปกรณ์กีฬา ใช้ในการประกอบกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ซึ่งมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ ในเขตพื้นที่ ศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว และชลบุรี โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ร่วมมอบด้วย

 

ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดชลบุรี

มอบธนาคารอุปกรณ์กีฬา
มอบธนาคารอุปกรณ์กีฬา
มอบธนาคารอุปกรณ์กีฬา
มอบธนาคารอุปกรณ์กีฬา
มอบธนาคารอุปกรณ์กีฬา
มอบธนาคารอุปกรณ์กีฬา
มอบธนาคารอุปกรณ์กีฬา
มอบธนาคารอุปกรณ์กีฬา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...