ตกลง
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
24 มิ.ย. 2565
120
  • LINE

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เวลา 16.30 น.

 

   ดร.พัฒพงษ์ พงศ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายปกาศิต เอี่ยมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค นายปณิธาน หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกีฬาขั้นพื้นฐาน และนายอัครพงษ์ ไมตรีจิตร นักพัฒนาการกีฬา ชำนาญการพิเศษ ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ18 ปี ประเภท ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม

 

โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 มีผู้ร่วมการแข่งขันจำนวน 112ทีม แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 227คน และ นักกีฬาหญิง 167คน

  

 

ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...